#net4doctor

Echo Expert Warszawa

Warszawa
Konferencja startuje za:
Konferencja się zakończyła
5
prelegentów
20
przypadków
4
godziny
8
punktów

Tematyka konferencji

Grono wykładowców tworzą znakomici kardiolodzy-echokardiografiści, których wiedza i doświadczenie gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny wykładów. Warsztaty dają możliwość pogłębienia wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Wykłady połączone są rozbudowanym panelem opisu przypadków.

Pieczę naukową nad tym cyklem szkoleń na poziomie zaawansowanym sprawują wybitni specjaliści

Edyta Płońska-Gościniak / Jarosław D. Kasprzak
Prof. dr hab. n. med. / Prof. dr hab. n. med.
Agenda Echo Expert Warszawa
 • 10:00 - 10:05

  Powitanie uczestników. Rola warsztatów Echo Expert

  prof. dr hab. n. med. E. Płońska-Gościniak
  Echo Expert Warszawa
 • 10:05 - 10:50

  Ocena echokardiograficzna w wybranych chorobach w praktyce klinicznej. Infekcyjne zapalenie wsierdzia

  prof. dr hab. n. med. E. Płońska-Gościniak
  Echo Expert Warszawa
 • 10:50 - 11:35

  Ocena echokardiograficzna w wybranych chorobach w praktyce klinicznej. Zatorowość płucna

  dr hab. n. med. B. Lichodziejewska
  Echo Expert Warszawa
 • 11:35 - 11:50

  PRZERWA

  Echo Expert Warszawa
 • 11:50 - 12:35

  Choroby osierdzia - implikacje terapeutyczne

  prof. dr hab. n. med. J. D. Kasprzak
  Echo Expert Warszawa
 • 12:35 - 13:20

  Ocena echokardiograficzna serca w kontekście terapeutycznym. Postępowanie u pacjenta z PFO - aktualne standardy

  prof. dr hab. n. med. M. Kowalski
  Echo Expert Warszawa
 • 13:20 - 14:05

  Ocena echokardiograficzna serca w kontekście terapeutycznym. Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory - echo i inne wskaźniki

  prof. dr hab. n. med. W. Braksator
  Echo Expert Warszawa
 • 14:05 - 14:15

  Podsumowanie

  prof. dr hab. n. med. E. Płońska-Gościniak
  prof. dr hab. n. med. J. D. Kasprzak
  Echo Expert Warszawa
Wirtualne stoiska